RTK correctie-abonnement

RTK is nodig om met een nauwkeurigheid van 1-2 cm te kunnen landmeten. Het staat voor Real Time Kinematic.

Onderdeel van onze GPS systemen

Bij al onze GPS systemen zit een RTK correctie-abonnement. Dit abonnement heeft een looptijd van een jaar. Dit geldt voor:

Top-end GPS systeem

De correcties worden als data doorgegeven aan het GPS systeem. Daarvoor is een data-abonnement nodig. De correctiegegevens worden in de GNSS ontvanger verwerkt. Daardoor is er een exacte positiebepaling mogelijk.

Omschrijving

De RTK correcties worden berekend aan de hand van een referentieontvanger. In Nederland staan tientallen referentieontvangers. Deze zijn verspreid. Daardoor is er een netwerk bestaande uit driehoeken. Dit netwerk dekt Nederland compleet.

06-gps

Elke satelliet geeft een signaal af. De referentieontvangers ontvangen deze satellietsignalen. De referentieontvanger staat op een vaste locatie. Hierdoor vergelijkt het netwerk de afwijking door atmosferische omstandigheden van de verschillende satellietsignalen.

GPS systemen in het veld gebruiken de naar hen verzonden RTK correcties. De GNSS ontvanger berekend met de RTK correctie gegevens wat de exacte positie is. Daardoor is landmeten met GPS in Nederland mogelijk zonder dat er een eigen basisstation nodig is.

De abonnementsgegevens zijn in te vullen in de landmeetsoftware Apglos HST. Apglos HST zorgt voor de communicatie tussen het correctienetwerk (NTRIP) en de GNSS ontvanger.

Prijs

Het jaarabonnement van RTK correcties kost op jaarbasis € 1500,- excl. BTW.

Wilt u meer informatie of wilt u een data-abonnement bestellen? Neem contact met ons op.

Mail over RTK correctie-abonnement

Opties en variaties

Naast een jaarabonnement zijn er nog andere mogelijkheden. Daarvan is er één een maandabonnement. Ook is een methode mogelijk, waarbij er per minuut voor ontvangen correctiegegevens wordt betaald.

Daarnaast is er een DGNSS correctienetwerk. Dit netwerk is minder nauwkeurig. De afwijking is dan enkele decimeters.

Ook kunnen gegevens voor post-processing, oftewel RINEX, worden gebruikt.

Wilt u meer weten over de opties en varianten van het RTK correctie-abonnement? Neem contact met ons op.

Mail over RTK correctie-abonnement